TERAZIJE 25, 11000 BEOGRAD, SRBIJA +381 11 3233 613

Black Jack

Ova popularna i dinamična igra kartama se igra sa 6 špilova od po 52 karte, odnosno sa ukupno 312 karata. Igru vodi diler za stolom na kojem se nalazi ukupno sedam označenih mesta na stolu, odnosno „boksova“, a na svakom boksu može da igra do tri igrača.


 

Vrednost karata: - karta sa slikom (žandar, dama ili kralj) ima vrednost 10 - AS (A) ima vrednost 1 ili 11 - ostale karte imaju osnovnu vrednost. Igraču se dele po dve karte na svaki odigrani boks i potom diler sebi daje jednu kartu. Nakon toga igrač odlučuje na osnovu zbira dveju karata na boksu da li želi još jednu ili više karata. Cilj igre je sakupiti više poena od dilera a da to ne prelazi 21 jer u tom slučaju ulog na boksu gubi. Svaki boks igra protiv dilera. Najbolja kombinacija karata zove se Black Jack a to čini bilo koja slika i as. Nakon što igrač izvuče karata koliko je želeo i svi boksovi su odigrani, diler vuče sebi kartu, sve dok zbir njegovih karata ne bude minumum 17.


Ukoliko diler ima više od 21, svi boksovi dobijaju. Ukoliko boks i diler imaju jednak zbir karata, niko ne gubi niti dobija. Isplata: - kada je zbir karata na boksu bolji od zbira dilerovih karata, to se plaća 1 : 1 - ukoliko boks ima vrednost Black Jack, to se plaća 3 : 2 - ukoliko je Black Jack u istom znaku, isplata će biti 2 : 1 - ukoliko boks nosi vrednost 21 a broj karata je 7, isplata je 5 : 1 - ukoliko su za boksom tri 7 u istom znaku, isplata je 5 : 1


Dopunske igre u igri Black Jack:
- Duplo (duble): igrač može da duplira vrednost bilo koje dve karte ulažući pri tom onoliko žetona koliko je prvobitno uložio, potom mu diler izvlaci još samo jednu kartu. Ukoliko boks na kojem je odigrano „duplo“ dobija, duplo se isplaćuje.
- Split: dve karte iste vrednosti na boksu mogu da se razdvoje i postanu nezavisne. Tada igrač ulaže isto žetona koliko je prvobitno uložio, a svaka karta postaje novi boks i dobija onoliko karata koliko igrač odluci, a najmanje još jednu. Na svakom boksu je splitovanje moguće do tri puta.Ukoliko igrač želi, splitovani boks takođe može da duplira. Ukoliko su karte koje se splituju AS, diler deli samo još jednu kartu.
Pri splitu AS- ova, ako druga karta ima vrednost 10, zbir je 21 i plaća se 1 : 1.

Osiguranje (insurance): ukoliko je dilerova prva karta AS, igrač može da se osigura ulažući ulog koji nije veći od polovine ukupne sume koju je igrač uložio na sto. Igrač se osigurava da u slučaju da diler dobije Black Jack, on ipak ima dobitak koji se plaća 2 : 1. - Predaja (surrender): igrač ima pravo predaju ukoliko mu se ne dopada zbir dveju karata na boksu. U tom slučaju, vraća mu se pola novca a boks više ne igra. - Isti novac: ako igrač na boksu ima Black Jack a diler ima AS, igrač može uzeti isti novac, odnosno, plaća mu se 1 : 1.
Minimum 200 rsd
Maksimum 10 000 rsd